15 stk.
Motiv: Samer på sit rensdyr.
Pr. stk. kr. 10,-