Fine gamle tinknapper med vikingeskibe. Ø 1,9 cm. (Jeg har 6 stk.) Pr. stk. kr. 10,-