Gamle orange glasknapper med påmalet sølvkant. Ø 2 og 1,8 cm. Samlet kr. 50,-