Tinknapper, Ø 2 cm. Alle fine. Model skjold 2. Pr. stk. kr. 10,-