Gamle grønne giftflasker, 1/4 l kr. 125,- og ½ l. kr. 75,-